கிளியோபாட்ரா VII

கிளியோபாட்ரா VII

பண்டைய எகிப்தின் ராணியாக, கிளியோபாட்ரா வரலாற்றில் மிகவும் பிரபலமான பெண் ஆட்சியாளர்களில் ஒருவர். கிளியோபாட்ராவின் துயரமான வாழ்க்கையைச் சுற்றியுள்ள கதைகள் ஷேக்ஸ்பியர் நாடகத்திற்கு உத்வேகம் அளித்தன.